کاردرمانی در منزل

فوریه 12, 2020

فیزیوتراپی بعد از جراحی دیسک کمر

 انجام فیزیوتراپی در منزل بعد از جراحی دیسک کمر چندین مزیت دارد که از بهترین آنها می توان به صرفه جویی در وقت اشاره نمود
فوریه 8, 2020

فیزیوتراپی تنفسی+فیزیوتراپی در منزل،فیزیوتراپی،کاردرمانی

فیزیوتراپی قفسه سینه در واقع استفاده از مجموعه‌ای از تکنیک ها و ابزارهای مناسب جهت کمک به بیماران تنفسی، در جهت کاهش حجم ترشحات جمع شده در ریه  و کمک به تخلیه آنها میباشد.