فیزیوتراپی تنفسی چیست

فوریه 8, 2020

فیزیوتراپی تنفسی+فیزیوتراپی در منزل،فیزیوتراپی،کاردرمانی

فیزیوتراپی قفسه سینه در واقع استفاده از مجموعه‌ای از تکنیک ها و ابزارهای مناسب جهت کمک به بیماران تنفسی، در جهت کاهش حجم ترشحات جمع شده در ریه  و کمک به تخلیه آنها میباشد.