استان ها:

استان ردیف
تهران 1
البرز 2
اصفهان 3
یزد 4
قزوین 5
قم 6
مازندران 7
گیلان 8
خوزستان 9
فارس 10
آذربایجان غربی 11
آذربایجان شرقی 12
کردستان 13
اردبیل 14
خراسان 15
کرمان 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30